Efallai bod y pandemig wedi creu pwysau ychwanegol ar eich cyllid. Gallwch gael cyngor ac awgrymiadau ymarferol i helpu gyda phryderon ariannol.