Cyfeillgarwch a bywyd cymdeithasol

illustration of a man and a woman sitting on grass talking

Bydd ochr gymdeithasol bywyd myfyrwyr yn wahanol eleni. Mae gennym ni gynghorion ar gael i chi ar gyfer gwneud ffrindiau a rheoli gwrthdaro yn ystod y pandemig.