Skip to main content

Cyfyngiadau symud a hunanynysu

illustration of a woman sitting on a sofa stroking a cat

Ein cyfarwyddyd ni ar sut i gadw’n iach os ydych chi’n ynysig oherwydd y cyfyngiadau symud neu am eich bod yn hunanynysu