Galar a cholled

illustration of person with umbrella walking in the rain

Yn anffodus, mae’r coronafeirws yn golygu bod llawer mwy ohonom ni’n profi colled, ar sawl ffurf. Dysgwch fwy am golled, a sut gallwch gefnogi eich hun drwyddo.