Ein canllawiau ar gyfer sut i gadw’n iach os oes rhaid i chi hunanynysu.