Bywyd fel myfyriwr anabl

an illustration of a student with a hearing aid sitting at a desk

Os oes gennych chi anabledd neu gyflwr iechyd tymor hir, efallai bod y coronafeirws wedi gwneud bywyd yn fwy cymhleth. Darllenwch ein cyngor ar sut gallwch chi wynebu’r heriau newydd yma.