Ymarfer anadlu 7-11

Gall yr ymarfer anadlu yma eich helpu chi i leihau straen yn y foment.

Os byddwch chi’n ei ymarfer yn rheolaidd, efallai y gwelwch chi hefyd ei fod yn eich helpu i deimlo'n dawelach yn gyffredinol. Po fwyaf y byddwch chi’n ymarfer, y mwyaf effeithiol fydd y dechneg yma.

Sut i wneud anadlu 7-11

Dyma sut rydych chi'n ei wneud - mae'n syml iawn:

Anadlu i mewn gan gyfrif i 7, wedyn anadlu allan gan gyfrif i 11.

Daliwch ati am 5 i 10 munud neu fwy os gallwch chi, a mwynhau’r effaith ymdawelu.

Awgrymiadau i wneud y gorau o'r ymarfer:

  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn gwneud 'anadlu diafframatig' dwfn yn hytrach nag anadlu ysgyfaint basach. Mae hyn yn golygu anadlu mor ddwfn i lawr i'ch stumog ag y gallwch chi. Dylai eich diaffram fod yn symud i lawr ac yn gwthio eich stumog pan fyddwch yn cymryd anadl.
  • Os ydych chi'n ei chael yn anodd anadlu am y 7 a’r 11 llawn, gallwch ei leihau i gyfrif 3-5. Ond cofiwch wneud yn siŵr bod yr anadl allan yn hirach na'r anadl i mewn.

Gyda beth all 7-11 helpu?

Gall anadlu 7-11 helpu os ydych chi'n...

  • Teimlo dan straen
  • Cael anawsterau gyda phyliau o banig
  • Cael anhawster cysgu
  • Cael anhawster canolbwyntio
  • Teimlo'n anesmwyth neu'n bryderus
  • Ei chael yn anodd rheoli eich emosiynau